Memòria 2007

Les inversions especulatives sobre grans bàsics, el foment de cultius d’exportació per fer front al deute extern en lloc dels cultius per a l’alimentació i la producció de biocarburants davant la pujada del preu del petroli són les tres causes principals de la pujada de preus, el que fa cada dia més vigents i necessàries les estratègies per a la Sobirania Alimentària dels països empobrits.

El relator especial de NNUU, Jean Ziegler, en la conferència de comiat del seu càrrec, ha fet una forta crítica de l’Organització Mundial de Comerç, afirmant que la seva línia de treball és “totalment contrària als interessos dels pobles màrtirs de la fam”. Igualment acusa a l‘FMI de seguir “polítiques aberrants” per promoure cultius d’exportació en detriment “d’agricultures de subsistència”. La situació és tan greu que fins i tot el Banc Mundial parla de la conveniència d’establir una moratòria sobre la producció de biocarburants.

Davant d’això Europa es felicita per l’increment de les seves exportacions de llet a la Xina però no es planteja cap canvi de política. Sembla que la situació no li preocupi gaire i mentre els seus subproductes agrícoles es venen a baix preu a l’Àfrica, col·laborant a la ruïna dels petits productors locals.

D’altra banda, la crisi econòmica que, iniciada als EEUU, afecta ja tot el món ric, especialment a Espanya  a causa de la bombolla immobiliària, tindrà conseqüències greus per als països empobrits. No solament baixaran les exportacions, a més es reduiran les remeses dels emigrants, ja que seran els més afectats per l’atur, i també baixaran les aportacions d‘Ajut al Desenvolupament a causa de les dificultats dels governs per fer front a la crisi. Una primera mostra d’això la tenim a Catalunya, on el Govern de la Generalitat aporta l’increment corresponent a l’any 2008 en forma de crèdit i no de donació, incorporant el crèdit com a mecanisme d’”ajut”, un precedent que esperem ser capaços des del sector d’evitar-ne la consolidació.

Que l’escalfament global afectarà els sectors més empobrits de la població és, malhauradament, una evidència fora de dubte. Mentrestant no només EEUU no vol prendre mesures al respecte, sino que, mundialment, la combustió de petroli i carbó continua augmentant sense fre. Per cert, els biocombustibles també provoquen emissions de CO2 i hauríem de plantejar-nos seriosament la reivindicació d’una moratòria i, sobretot, que deixin d’estar subvencionats.

Davant d’aquest panorama hem de continuar treballant per reforçar les organitzacions del Sud que plantegen alternatives serioses per fer front als seus problemes i són capaces de valorar la situació global, però és especialment important cercar forces entre tots aquells que poden tenir objectius similars als nostres, encara que sigui parcialment. En aquet sentit, el nostre treball en diferents plataformes cobra una importància cabdal. Hem de dedicar els esforços necessaris per tal que la Federació Catalana d’ONGD i la Coordinadora Estatal, La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, el Grupo SUR i ara, molt especialment, la Red Solidaria ITACA, puguin, cadascuna des de la seva perspectiva i el seu àmbit concret de treball, enfrontar els reptes que l’actual situació planteja. Així mateix, en l’àmbit local, als Consells Municipals de Cooperació i plataformes locals hem de promoure accions que ajudin al sector a superar la lògica de la captació de fons per incidir realment en les polítiques municipals, acompanyats de la resta d’entitats locals.

Descarrega la publicació (PDF)

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuaria. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies