Objectus institucionals

En relació al nostre quefer extern:

– Participar, juntament amb altres organitzacions i plataformes afins als nostres principis, en accions dirigides a promoure canvis en l’actual sistema polític i econòmic cap a models més justos, equitatius i democràtics.

– Construir aliances amb el moviment feminista, organitzacions de dones i altres actors socials, per promoure polítiques, pràctiques, comportaments i valors que siguin inclusius de la realitat de les dones en situació d’opressió.

– Contribuir a promoure, visibilitzar i reconèixer les propostes d’organitzacions feministes i de dones per a la construcció d’un nou contracte social i nous paradigmes polítics i econòmics.

– Fomentar accions de denúncia i fer propostes de transformació sobre les institucions formals i informals que creen i reprodueixen les desigualtats per motius de gènere.

– Mobilitzar recursos per (l’enfortiment i agenda de) les organitzacions feministes i de dones que actuen en defensa dels seus drets i/o contribueixen a processos d’autonomia i empoderament individual i col•lectiu de les dones.

– Promoure el desenvolupament d’una consciència crítica de la ciutadania sobre els factors que generen desigualtats de gènere, així com fomentar la seva mobilització per al canvi.

– Contribuir a la construcció de capacitats en el sector de la cooperació internacional en relació a les qüestions d’equitat de gènere i empoderament de les dones, a partir d’accions de generació del coneixement i recerca en gènere i desenvolupament.


En relació al nostre quefer intern:

– Generar canvis en la cultura organitzacional de Cooperacció, tot eliminant desigualtats de gènere en el funcionament i construint consciència feminista i capacitats per a un efectiu mainstreaming de gènere en la tasca de l’organització.

– Promoure una pràctica associativa, en coherència amb la missió i objectius de l’organització, basada en la participació i en la construcció d’una base social crítica amb l’actual model social, polític i econòmic, capaç d’aportar al debat sobre una cooperació transformadora que situa l’apoderament de les dones i l’equitat de gènere en el centre de la seva acció.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuaria. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies