Principis que sustenten la visió i la raó de ser de cooperacció

Justicia y Equitat, des  d’una mirada feminista

Cooperacció guia el seu treball per anhels de justícia social a favor d’un desenvolupament humà que proporcioni a cada persona les condicions suficients perquè visqui el “bon viure” que triï. Un desenvolupament humà sostenible i equitatiu que requereix una redistribució més justa dels recursos, les oportunitats i el poder entre les regions i països del món, entre les classes i col · lectius socials, entre les activitats de cura i provisió, entre les dones i els homes .

La perspectiva feminista orienta la nostra anàlisi de les desigualtats i relacions de poder entre les dones i els homes. Trobem en el feminisme, en els feminismes, la proposta política que millor encarna les aspiracions de justícia de gènere i igualtat entre dones i homes, el cos teòric que alimenta el treball per la llibertat i autonomia de les dones, el motor que dinamitza els seus processos d’apoderament i els anima a organitzar al voltant de la defensa i vigència dels seus drets humans.

 

Compromis amb les dones

La solidaritat és el principi que guia el nostre treball de cooperació internacional. No és una solidaritat generalista o abstracta sinó un compromís concret amb les persones més oprimides i excloses en cada societat, les dones, que ens porta a compartir les seves reivindicacions d’equitat entre dones i homes, així com de respecte als seus drets com a persones, per tant a compartir les seves lluites.

Ens comprometem amb les dones perquè, en cada societat, elles s’enfronten violències, desavantatges i injustícies a partir de la cultura misògina, del sistema patriarcal i econòmic que genera desigualtat per raó de sexe, ètnia, orientació sexual, edat, discapacitat, situació econòmica, creences, educació, etc., però també perquè d’aquest compromís i del saber fer de les dones es deriva una contribució per a una millor societat amb major inclusió, justícia i equitat que superi l’actual model.

 

Participació activa

Només mitjançant la participació activa de la gent construïm una societat democràtica sustentada en ciutadanes i ciutadans crítiques i propositives. Treballem per construir, al Nord i al Sud, democràcies participatives que es basin en la pluralitat d’experiències, interessos, opcions i decisions de les persones; democràcies laiques que no admetin tuteles religioses ni ingerències en l’àmbit públic per part dels que neguen els drets de les dones.

Creiem en el potencial transformador de les dones que s’organitzen al voltant de les seves diverses necessitats i interessos, i es constitueixen en actores socials i polítiques tirant endavant les seves pròpies agendes. Entenem la cooperació solidària com un treball en xarxa encaminat a la construcció d’aliances entre organitzacions de dones i feministes del Sud i del Nord, al voltant d’agendes comuns i interessos compartits.

 

Coherencia

Reprenem de la proposta feminista la importància de ser coherents en les nostres actuacions, la recerca de coherència en els diversos àmbits d’actuació, i conseqüentment també en l’intern de l’Organització. Prestem atenció, per tant, als processos d’apoderament, i els avenços en equitat de gènere, en l’equip que constituïm Cooperacció, així com a la gradual transformació del nostre model de treball perquè sigui més coherent amb els principis que sostenim. Aspirem a que aquesta coherència impregni els espais personals, familiars i socials de les dones i homes que conformem Cooperacció.

Conscients que som gestors d’uns recursos públics i privats que hem d’utilitzar de la manera més responsable per als objectius proposats, fem de la transparència, l’austeritat i el respecte dels pilars bàsics de la nostra gestió responsable.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuaria. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies